Wednesday, 22 June 2016

Surah Al-Baqarah (99)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 99:
Ringkasan tafsir;
Ini amatlah jelas peraturan yang menjadi penerangan dalam kitab AlQuran itu adalah untuk umat manusia bagi menunjukan yang mana halal dan yang mana haram, dan hukum undang-undang untuk membimbing manusia kejalan yang lurus. 


[Previous] [Next]

Sumber, 

Terjemahan (1.2.91~100);

[GS] https://t.co/UmIxLYK9EX
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan,


.